Սերմնահավաք

նպատակը

. Զարգացնել երեխաների ինքնուրույն աշխատելու կարողությունը:

.Վարունգի, պղպեղի, լոլիկի սերմերը ուսումնասիրել, թե սերմերը ինչ գույն ունեն, որքան հեղուկ են պարունակում:

.Զարգացնել երեխաների մոտ ինքնուրույն ուսումնասիրելու, սերմերի մշակելու և բազմացման հմտություները:

Ընթացքը

.Պտուղների միջից հանել սերմերը, առանձնացնել, տեղափոխել թղթի վրա չորացնել:

.Ուսումնասիրել սերմերի տեսակները:

Արդյունքները

.Թիմային աշխատանքի կարողության ձեռքբերում:

Անհրաժեշտ իրերը

.միրգ

.բանջարեղեն

.թուղթ

.գդալ

Սերմնահավաք

նպատակը

. Զարգացնել երեխաների ինքնուրույն աշխատելու կարողությունը:

.Վարունգի, պղպեղի, լոլիկի սերմերը ուսումնասիրել, թե սերմերը ինչ գույն ունեն, որքան հեղուկ են պարունակում:

.Զարգացնել երեխաների մոտ ինքնուրույն ուսումնասիրելու, սերմերի մշակելու և բազմացման հմտություները:

Ընթացքը

.Պտուղների միջից հանել սերմերը, առանձնացնել, տեղափոխել թղթի վրա չորացնել:

.Ուսումնասիրել սերմերի տեսակները:

Արդյունքները

.Թիմային աշխատանքի կարողության ձեռքբերում:

Անհրաժեշտ իրերը

.միրգ

.բանջարեղեն

.թուղթ

.գդալ

Արևելքի Սեբաստացի ները Արատեսում

Առաջին անգամ այցելեցի Պ. Սևակի հայրական տուն: Շատ խորհրդավոր էր ևտպավորիչ:Նորավանքի եկեղեցում աղոթք մրմնջացի առ Աստված:Բազմաթիվ փորձություններ Հաղթահարելով փոքրիկիս հետ ետ չմնացինք թիմից:Արատեսում հանգրվանելուց հետո ուսումնասիրեցինք տեղանքը: Բազմաբովանդակ օրվա վերջում խարույկը ջերմացրեց և մտերմացրեց բոլորին:

Արևելքի Սեբաստացի ները Արատեսում

Արևելյան սեբաստացիների հետ ճանապարհեցին Արատես: Առաջին անգամ այցելեցի Պ.Սևակի հայրական տուն:Տպավորված եմ դռան շեմին նստած մանկավարժ ների ասմունքով`համահունչ սևակյան մթնոլորտին: